Студент продекан нас

  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp

Студент продекан нас је поново обрадовао. Овог пута се ради о предмету Пројекти и инвестиције професора Пере Јовановића:

1. Студенти више нису обавезни да купују књиге из ових предмета.
2. Студенти више нису обавезни да раде пројектне задатке из ових предмета.
3. Нове генерације биће у могућности уз купљену књигу да положе ове испите преко два колоквијума.
4. Студенти који ураде пројектни рад добиће оцену више на испиту.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Required fields are marked *